Certyfikowany Instalator UDT

Program szkolenia: Odnawialne źródła energii- Systemy fotowoltaiczne /24 godz./

MIEJSCE SZKOLENIA: LUBLIN

ZAPYTAJ O NAJBLIŻSZE WOLNE TERMINY:

+48 786 234 400

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu montażu i instalacji systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Szkolenie jest przygotowaniem do przystąpienia do egzaminu państwowego na Certyfikowanego Instalatora OZE, realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Najbliższe terminy szkoleń OZE Systemy fotowoltaiczne*:

  • 8-10 listopada 2023 roku (środa-piątek) w godz. 09:00-16:00
  • 6-8 grudnia 2023 roku (środa-piątek) w godz. 09:00-16:00
  • 10-12 stycznia 2024 roku (środa-piątek) w godz. 09:00-16:00

*Terminy mogą ulec zmianie. Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych Liczba godzin zajęć edukacyjnych
1

Podstawy teoretyczne działania odnawialnych źródeł energii
(rodzaje odnawialnych źródeł energii, ustawy i rozporządzenia związane z OZE, korzyści ze stosowania odnawialnych źródeł energii, wpływ OZE na środowisko, mechanizmy wsparcia OZE )
Budowa i zasada działania systemów fotowoltaicznych
(konwersja energii słonecznej na elektryczną, budowa i zasada działania ogniwa PV, typy ogniw PV, charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa, wpływ różnych czynników na sprawność konwersji, budowa i typy modułów fotowoltaicznych, metody magazynowania energii)

8
2 Projektowanie systemów
(dobór modułów PV, baterii akumulatorów, przewodów elektrycznych, obliczenia, systemy wspomagania przy projektowaniu instalacji PV, źródła danych do projektowania systemów PV)
Instalowanie systemów
(ustalenie harmonogramu prac, rozmieszczenie i montaż systemów mocowania, prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania, montaż modułów, montaż zabezpieczeń)
8
3 Uruchamianie systemu PV
(inspekcja instalacji, testowanie modułów, szeregów, zabezpieczeń systemu, testowanie inwertera)
Konserwacja i serwisowanie
(czynności okresowe wykonywane podczas przeglądu, diagnozowanie i usuwanie usterek w systemie PV, wnioski do zakładu energetycznego, strona formalna inwestycji w fotowoltaikę, procesy inwestycyjne w zakresie fotowoltaiki, egzamin)
8
Suma: 24

Umiejętności nabyte przez uczestnika szkolenia/efekty kształcenia:
Uczestnik szkolenia ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw działania ogniw fotowoltaicznych. Zna teoretyczne i praktyczne aspekty budowy i zasady działania systemów fotowoltaicznych. Posiada umiejętności w zakresie samodzielnego montażu i instalacji systemów fotowoltaicznych.

Program szkolenia OZE jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014.505), dzięki czemu jego ukończenie daje możliwość przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego w UDT i uzyskanie statusu Certyfikowanego Instalatora OZE.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na maila marta.dabrowska@sunprofi.pl, w treści wpisując dane uczestnika: IMIĘ I NAZWISKO, DATĘ URODZENIA, ADRES ZAMIESZKANIA, NUMER TELEFONU.

Szczegóły pod numerem telefonu: 786234400

Limit: 14 osób

Koszt: 1900 zł brutto

Zapraszamy!

Śledź nas na Facebooku